Walory Przyrodnicze mojej miejscowości w nauce obiektywie i sztuce

Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

administrator programu

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Opis działań

Młodzież działała w czterech zespołach

„Młodzi Odkrywcy”

1.      Prowadzenie obserwacji makroskopowych przyrody w Alei Jałowców w Lipowcu

            Rozpoznawanie gatunków roślin z wykorzystaniem kluczy do oznaczania roślin.

2.      Prowadzenie obserwacji mikroskopowych przygotowanych preparatów roślinnych

3.      Prowadzenie doświadczeń chemicznych

4.      Obserwacja ciekawych obiektów roślinnych i zwierząt na terenie ścieżki dydaktycznej z przedstawicielami Nadleśnictwa Szczytno

5.      Wycieczka do kortowa do Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

6.      „Dzień czarów i magii” Prowadzenie ciekawych doświadczeń podczas wieczoru Andrzejkowego

7.      Prezentacja przez młodzież efektów swojej pracy.

 

„Klub ekofilmowy”

 1. Obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku lato, jesień, zima filmowanie. Wycieczki rowerowe i piesze do Alei Jałowców
 2. Ciekawe obiekty przyrodnicze Obserwowanie, fotografowanie. Wycieczki piesze i rowerowe
 3. Działalność warsztatowa
 4. Nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem aparatem cyfrowym, kamerą cyfrowa. Praca ze sprzętem
 5. Powstanie albumu fotograficznego Wybieranie ze zgromadzonego materiału fotograficznego najciekawszych zdjęć, drukowanie. Powstanie albumu
 6. Powstanie filmu „Życie bobrów” Zgromadzenie materiału filmowego, jego obróbka, Powstanie filmu
 7. Prezentowanie swoich prac na zewnątrz Wystawa fotograficzna w Miejskim Dom Kultury w Szczytnie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Klub ekomuzyczny”

 1. Dźwięki w Przyrodzie Słuchanie i nagrywanie dźwięków przyrody
 2.  Wydanie śpiewnika ekomuzyków
 3. doskonalenie umiejętności gry na instrumencie

 

„Klub ekoplastyka”

 1. Wycieczki w poszukiwaniu ciekawych form, roślin występujących w przyrodzie. Zbieranie roślin materiałów przyrodniczych.
 2. Praca warsztatowa: Wykonanie zielnika. Obrazki kwiatów - kompozycja z suszonych kwiatów, Duch lasu – konstrukcja z materiałów leśnych, Palmy wielkanocne – wykorzystanie kłosów zbóż. Korzenioplastyka

 

 1. Obserwacja piękna otaczającej przyrody i jej przedstawianie na płótnie, szkle, Batikowych roletach

 

 1. Wystawienie prac w auli Zespołu Szkół w Lipowcu, Miejski Dom Kultury w Szczytnie